การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง)บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย neng 157
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านห้วยสำราญเชื่อมบ้านศรีสว่าง(ต่อเนื่อง) บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย neng 135
ประกาศราคากลางเหล็กเส้นบ้านห้วยสำราญเชื่อมบ้านศรีสว่าง(ต่อเนื่อง) บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 เขียนโดย neng 190
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง)บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 เขียนโดย neng 226
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส (ป่าช้าลาดทอง) บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย neng 239
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหัวคูเชื่อมบ้านโนนสง่า ม.3 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 209
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย neng 232
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดไตรมาส1 เขียนโดย neng 241
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย neng 230
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย neng 229