O22 ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ.ศรีสมพร ม.12

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ.ศรีสมพร ม.12

ประกาศผชนะ 0001