O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23)

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.14 (18 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 63
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.16 (23 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 57
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.12 (17 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 56
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.6 (16 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 60
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.ค.65 เขียนโดย Super User 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User 120
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 170
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 265
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 291
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 251