การบริหารงาน/การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 94
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O11 เขียนโดย Super User 84
แผนดำเนินงานประจำปี O10 เขียนโดย Super User 86
รายงานผลการใช้ัจ่ายงบประมาณประจำปี O20 เขียนโดย Super User 93
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ( O19) เขียนโดย Super User 82
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o18 เขียนโดย Super User 94
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 140
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 192
ประกาศ:อบต.หนองไฮ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 233
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-2562-2564-อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 183