การบริหารงาน/การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:รายงานเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 เขียนโดย Super User 24
ประกาศ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 149
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 393
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O11 เขียนโดย Super User 375
แผนดำเนินงานประจำปี O10 เขียนโดย Super User 443
รายงานผลการใช้ัจ่ายงบประมาณประจำปี O20 เขียนโดย Super User 373
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ( O19) เขียนโดย Super User 355
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o18 เขียนโดย Super User 374
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 286
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 352