การปฏิบัติงาน

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 38
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 43
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 254
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 293
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 456
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 358
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 638
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 599
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 647
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 764