O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O33

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

**สรุปการดำเนิการในปี 64 ภาพถ่ายกิจกรรมภาคประชาชน  ปี 64**


- ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลหนองไฮ

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม

33

33 2

150348

 150541
150542