O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารในตำบล

.

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย จากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

15

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

11

วันที่ 15 กันยายน 2565 กองช่างได้ออกสำรวจทางสำหรับ ของบ อบจ./จังหวัด (เส้นทางวัดป่าทรงธรรม(รอยพระบาท) ไปบ้านห้วยเจริญ..

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

12

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบของให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้มอบของให้ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ

9

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็มจมน้ำ ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ปลัดองค
  2. วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินจัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานใ
  3. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จัดโครงการเยาวชนจิตอาสา ลดขยะต้นทาง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนหนองไฮวิทยา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 55 คน โดยมีนายเวียงชัย พ
  4. วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดอบรมโครงการถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,คณะผู