ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 16
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 215
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 222
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 334
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 302
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ผ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 347
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ เขียนโดย Super User 313
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 426
ขยายเวลาชำระภาษี 2563 เขียนโดย Super User 328
ประกาศขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. 2564 เขียนโดย Super User 538