ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 49
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 49
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 83
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 117
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 360
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 346
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 486
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 423
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ผ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 492
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ เขียนโดย Super User 417