ข่าวสารจากกองคลัง

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2562

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ และการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปี 2562โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ และการประชาสัมพันธ์ฯ ปี2562