ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 534
ขยายเวลาชำระภาษี 2563 เขียนโดย Super User 468
ประกาศขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. 2564 เขียนโดย Super User 649
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 554
รายเงินเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 570
รายเงินเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 481
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2563 513
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 477
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 498
โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 513