ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User 120
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 170
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 265
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 291
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 251
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 239
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 253
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม พ.ศ.2563 258
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด 2564 เขียนโดย Super User 164
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 1196