ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ2561 เขียนโดย Super User 489
โครงการภาษีเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์ภาษี 62 เขียนโดย Super User 491
แผนการจัดเก็บรายได้ 61 เขียนโดย Super User 471
โครงการสำรวจภาษีบำรุงท้อที่61-64 เขียนโดย Super User 460
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 577
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 473
โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2562 489
รายงานจผลการใช้จ่ายตามงบประราณ ปี2561 ต.ค.60-30 ก.ย.61 เขียนโดย Super User 556
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 522
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2 ปี 2561 เขียนโดย Super User 548