ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User 532
รายงานการรับ-จ่าย ปี2559 เขียนโดย Super User 773
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่2ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User 533
งบทรัพย์สิน, งบแสดงฐานะการเงิน ปี2559 เขียนโดย Super User 550
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส2 ปี60 เขียนโดย Super User 524
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนน คสล.(เส้นหน้าบ้านพ่อคล้าย) หมู่ที่ 5 เขียนโดย Super User 517
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ปี60 เขียนโดย Super User 523
หัวข้อ ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.(เส้นกลางบ้านด้านทิศเหนือ)หมู่ที่ 4 เขียนโดย Super User 534
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 528
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 547