ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม พ.ศ.2562 493
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม พ.ศ.2562 503
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน พ.ศ.2562 490
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม พ.ศ.2562 452
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอก (ห้วยน้ำบุ้น) บ้านดงมะกรูด หมู่ที่ 7 512
ประกาศราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังโรงเรียนถึงทางลงอ่างลำปลาค้าว บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 459
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังโรงเรียนถึงทางลงอ่างลำปลาค้าว บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 530
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการขุดลอก-ห้วยน้ำบุ้น-บ้านดงมะกรูด-หมู่ที่-7 เขียนโดย Super User 652
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 572
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 588