ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์สัญญาก่อสร้าง 401
ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน(เส้นกลางบ้าน) บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน คลส.เดิม (เส้นกลางหมู่บ้าน) บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.จุดนานายหาร คงกะเรียน บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 606
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(เส้นตะวันตกวัด) บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 497
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน(เส้นกลางบ้าน) บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 521
ประกาศราคากลางโครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนคสล.เดิม (เส้นกลางหมู่บ้าน)บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 502
ประกาศราคากลาง 494
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโสกน้ำขาว ม.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 534