ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว.pdf เขียนโดย Super User 570
รายงานขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา-ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 566
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา เขียนโดย Super User 559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เขียนโดย Super User 555
บันทึกราคาเปิดชอง-8-กันยายน-2559 เขียนโดย Super User 548
บัญชีตรวจสอบคุณบัติผู้เสนอราคา เขียนโดย Super User 600
ทะเบียนรับรองสอบราคา เขียนโดย Super User 521
กระกาศสอบราคาจ้างตามโครงารก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว เขียนโดย Super User 549
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการวางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป(หน้าบ้านนายจรัส จันดาศาสตร์)3 พค 2559 เขียนโดย Super User 533
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการวางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 โครงการ (16 พ.ค59) เขียนโดย Super User 544