งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 37
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 85
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 เขียนโดย Super User 98
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 77
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 81
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 108
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 143
ประกาศ:การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพำื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 178
ประกาศ : นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 174
นโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล เขียนโดย Super User 170