งานการเจ้าหน้าที่

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 20
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 216
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 193
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 352
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 348
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 384
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 424
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 276
ประกาศ:การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพำื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง เขียนโดย Super User 316
ประกาศ : นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 317