ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563
ประกาศ การกำจสงปฏกล