ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อบต.หนองไฮ ได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค 2019 ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด -ผาสุข เขียนโดย Super User 275
อบต.หนองไฮ ออกปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในตำบลหนองไฮ ณบริเวณสองข้างทางถนนเส้นบ้านโสกน้ำขาว - บ้านศรีสมพร เขียนโดย Super User 227
อบต.หนองไฮ ออกปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในตำบลหนองไฮ ณบริเวณสองข้างทางถนนเส้นบ้านหนองไฮ -บ้านโนนสะอาด เขียนโดย Super User 232
อบต.หนองไฮออกปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในตำบลหนองไฮ ณบริเวณสองข้างทางถนนเส้นบ้านลาดทอง -บ้านวังทอง เขียนโดย Super User 231
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นบ้านหนองไฮ ถนนเส้นโนนสะอาด-อ่างรินภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 227
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ออกปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในตำบลหนองไฮ ณบริเวณสองข้างทางถนนบ้านโคกลาด เขียนโดย Super User 234
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นบ้านศรีสมพร บ้านโสกน้ำขาว บ้านหัวคูภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 178
นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร , นางสาวมณฑริยา นาผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ,หัวหน้าสำนักปลัด ,ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมงานฌาปณกิจศพ นายนิยม ผาพิมพ์ ณ บ้นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบร เขียนโดย Super User 67
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นบ้านหนองหูลิง บ้านโสกน้ำขาว ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 178
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ มอบหมายให้กองช่าง และฝ่ายป้องกัน ฯ ออกซ่อมแซมถนน เส้นโนนสะอาด - ดงมะกรูด ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 618