ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ท่านอาจารย์วรคิด ดวงมาลา พร้อมทีมงานคนอุดรไม่ทิ้งกัน ที่มอบน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค ให้กับศูนย์โฮกฮักตำบลหนองไฮค่ะ เขียนโดย Super User 383
สจ.จารุณี พิมพ์เพ็ง ที่มอบน้ำดื่ม ให้กับศูนย์โฮมฮักตำบลหนองไฮ ค่ะ เขียนโดย Super User 238
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกทำความสะอาดและ จัดเตรียมสถานที่กักตัว เพื่อรองรับประชาชน ในเขตตำบลหนองไฮ ณ โรงเรียนศรีสว่าง เขียนโดย Super User 223
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ขอรับความช่วยเหลือประสบปัญหาทางสังคม บ้านดงมะกรูด หมู่ที่ 7 เขียนโดย Super User 345
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 เขียนโดย Super User 404
วันที่ 13 -14 มกราคม 2564 องค์การบริหารตำบลหนองไฮ ออกขุดลอกรางระบายน้ำที่อุดตันเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ในเขต ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 330
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เขียนโดย Super User 300
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมกับฝ่ายป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ออกดับไฟ ที่บ้านหัวคู ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เขียนโดย Super User 316
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างถนน บ้านโคกลาด เขียนโดย Super User 419
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮได้ออกให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียนหนองไฮวิทยา เขียนโดย Super User 333