ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ปี 2563 เขียนโดย Super User 510
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อบต.หนองไฮ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสา ประชาชน ในเขตตำบลหนองไฮ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดบ้านศรีสมพร เขียนโดย Super User 490
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธาน เปิดบ้านดอกไม้งาม ยามหนาว บ้านหวยสำราญ-บ้านห้วยเจริญ. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 671
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ. นำทีมโดย นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน เกษตรกรในตำบลหนองไฮ เข้าศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ2563 ณ กลุ่มจักสาน “บ้านกระจูด” จุดแรกของโครงการ เขียนโดย Super User 596
วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพระครูโกศลจริยวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสะอาด เขียนโดย Super User 668
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไปนำโดยนายถนอมศักดิ์. ยามโสภา. และหน่วยงานราชการในตำบลหนองไปร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม เขียนโดย Super User 636
วันที่ 20 พ.ย.62 อบต.หนองไฮ ได้ออกทำกิจกรรม ud go clean ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลหนองไฮ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี บริเวณสายหลัก กม.18 บ้านห้วยสำราญ บ้านห้วยเจริญ เขียนโดย Super User 630
อบต.หนองไฮ ได้ออกทำกิจกรรม ud go clean ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 631
โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม ขอบคุณทีมวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี เขียนโดย Super User 730
โครงการของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน เขียนโดย Super User 658