ข่าวสารในตำบล

ข่าวสารในตำบล

.

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จิตอาสาตำบลหนองไฮ ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดถนนสองข้างทางบ้านห้วยสำราญ และจุดเช็คอิน ท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี เขียนโดย Super User 715
กองบิน 23 และคณะ ในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 746
ศึกษาดูงาน ณ บริษัทเอสเค ศูนย์ผลิตเครื่องหนังซึ่งผลิตและส่งออก เขียนโดย Super User 666
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้แก้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 625
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 663
อบต.หนองไฮ จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เขียนโดย Super User 600
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้างร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ เขียนโดย Super User 560
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม เขียนโดย Super User 569
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ร่วมใจประกาศเจตจำนงสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เขียนโดย Super User 556
อบต.หนองไฮ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล เขียนโดย Super User 573