การบริหารงาน/การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O11 เขียนโดย Super User 12
ประกาศ: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 137
ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Super User 245
ประกาศ:รายงานเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 เขียนโดย Super User 280
ประกาศ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 356
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 878
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O11 เขียนโดย Super User 847
แผนดำเนินงานประจำปี 64-65 เขียนโดย Super User 941
รายงานผลการใช้ัจ่ายงบประมาณประจำปี O20 เขียนโดย Super User 735
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ( O19) เขียนโดย Super User 798