การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 156
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 150
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 410
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 421
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 570
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 460
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O26 เขียนโดย Super User 834
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 เขียนโดย Super User 787
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O23 เขียนโดย Super User 860
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 เขียนโดย Super User 985