การปฏิบัติงาน

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 349
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 330
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 475
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 490
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 633
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 515
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O26 เขียนโดย Super User 1037
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O24 เขียนโดย Super User 994
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O23 เขียนโดย Super User 1066
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 เขียนโดย Super User 1205