การปฏิบัติงาน

งานบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ:แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 121
ประกาศ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 เขียนโดย Super User 117
คำสั่งปฏิบัติราชการ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 360
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 เขียนโดย Super User 385
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงแก้ไข เขียนโดย Super User 534
ประกาศฯ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 430
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O28 เขียนโดย Super User 762
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O26 เขียนโดย Super User 722
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O25 เขียนโดย Super User 772
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O13 เขียนโดย Super User 904