O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ O39

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น