O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O34

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

-แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของแต่ละส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

 

 


 

- การประเมินความเสี่ยง ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี