O20ประกาศต่างๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ บ้านห้วยเจริญ ม.16

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากแปลงสาธิตถึงฝายกกดู่ บ้านห้วยเจริญ ม.16 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)