O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O21)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ปี2566

 

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.14 (18 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 158
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.16 (23 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 148
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.12 (17 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 148
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.6 (16 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 208
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ก.ค.65 เขียนโดย Super User 218
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 เขียนโดย Super User 228
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 283
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 356
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 394
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 374