การบริหารงาน/การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O11 เขียนโดย Super User 257
ประกาศ: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 331
ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เขียนโดย Super User 346
ประกาศ:รายงานเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี61-65 เขียนโดย Super User 359
ประกาศ : แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย Super User 429
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 1160
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 เขียนโดย Super User 1141
แผนดำเนินงานประจำปี 64-65 เขียนโดย Super User 1034
รายงานผลการใช้ัจ่ายงบประมาณประจำปี O20 เขียนโดย Super User 809
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ( O19) เขียนโดย Super User 871