แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

ประกาศ อบต.หนองไฮ แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  แผนพัฒนาท้่องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565