ข่าวสาร

ข่าวสาร

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O33 เขียนโดย Super User 747
test เขียนโดย Super User 595
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากก๊าชหุงต้ม ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนสะอาด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ เขียนโดย Super User 7
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ได้ลงพื้นที่ ดูความเรียบร้อย ในการซ่อมแซม ถนนเส้น บ้านโนนผาสุข - บ้านหนองหูลิง เขียนโดย Super User 4
อบต.หนองไฮจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 6
เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้อง พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 6
องค์การบริหารส่วตำบลหนองไฮ ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อติดตามการดำเนินการตามเป้าหมายให้ได้ 100 % ณ บ้านวังทอง เขียนโดย Super User 8
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกสำรวจประมาณการขยายเขตไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บ้านหัวคู , บ้านโสกน้ำขาว , บ้านดงทรายทอง , บ้านโคกลาด , บ้านลาดทอง เขียนโดย Super User 5
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามเงินเด็กแรกเกิดที่ครบ 6 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหนองไฮ เขียนโดย Super User 27
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้แนะนำ วิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น และการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านโนนสะอาด- ผาสุข และโรงเรียนดงมะกรู เขียนโดย Super User 19