ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี เขียนโดย Super User 59
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 24
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 32
ประกาศ: การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 32
ประกาศ: เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566 เขียนโดย Super User 53
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปี 2566 เขียนโดย Super User 61
บัญชีราคาประเมินที่ดิน น.ส.3 ก. เขียนโดย Super User 101
บัญชีราคาโฉนดที่ดิน เขียนโดย Super User 61
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 133
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 124