ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(ต่อถนนลาดยางเดิม-เข้าหมู่บ้าน)หมู่ที่ 15 26พ.ค59

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

-แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(ต่อถนนลาดยางเดิม-เข้าหมู่บ้าน)หมู่ที่ 15  26พ.ค59