ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปราคาการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นระนองกกดู่ถึงสามแยกไปวัดป่าบ้านห้วยเจริญ) บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 16 (24 พ.ค. 59)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

- แบบสรุปราคาการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นระนองกกดู่ถึงสามแยกไปวัดป่าบ้านห้วยเจริญ) บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 16 (24 พ.ค. 59)