ข่าว จัดซื้อ/จัดจ้าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านศรีสมพร บ้านหัวคู) บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 (24 พ.ค. 59)

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

-แบบสรุปราคางานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านศรีสมพร บ้านหัวคู) บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 (24 พ.ค. 59)