ข่าวสารจากกองคลัง

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562