ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 174
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 191
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 460
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 468
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 580
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 530
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ผ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 584
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ เขียนโดย Super User 492
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 605
ขยายเวลาชำระภาษี 2563 เขียนโดย Super User 545