ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 339
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Super User 352
ประกาศ อบต.หนองไฮ เรื่องการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User 252
ประกาศ รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.หนองไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super User 253
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เขียนโดย Super User 535
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Super User 531
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 670
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 611
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ผ.ด.ส.1) เขียนโดย Super User 658
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ เขียนโดย Super User 576