ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการประมานราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา(คุ้มโนนหลังโรงเรียน)บ้านดงมะกรูดหมู่ที่ 7 (4 ก.ค.59) เขียนโดย Super User 706
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมทาง คสล.เดิม บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 _6 มิ.ย.59 เขียนโดย Super User 696
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตบนถนน คสล.เดิม(ต่อถนนลาดยางเดิม-เข้าหมู่บ้าน)หมู่ที่ 15 26พ.ค59 เขียนโดย Super User 716
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านศรีสมพร บ้านหัวคู) บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 (24 พ.ค. 59) เขียนโดย Super User 774
แบบสรุปราคาการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นระนองกกดู่ถึงสามแยกไปวัดป่าบ้านห้วยเจริญ) บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ 16 (24 พ.ค. 59) เขียนโดย Super User 1090
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรู จำนวน 2 โครงการ เขียนโดย Super User 1348
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างตามโครงการวางรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 โครงการ 16_5_59 เขียนโดย Super User 1141
แบบสรุปค่าก่อสร้าง โครงการรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป สี่แยกเขตรอยต่อบ้านลาดทอง-โคกลาด 3 พ.ค. 59 เขียนโดย Super User 1256
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 1633
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 195