ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย Super User 372
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 631
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 549
ประกาศฯ อบต.หนองไฮฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากแปลงสาธิตถึงฝายกกดู่ บ.ห้วยเจริญ ม.16 ต.หนองไฮ เขียนโดย Super User 159
ประกาศ อบต.หนองไฮ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม2565 เขียนโดย Super User 304
ประกาศ อบต.หนองไฮ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 339
ประกาศราคกลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ เขียนโดย nid 213
ประกาศราคากลางแบบ บก. 01 ก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากสี่แยกบ้าน พ่อบุญ ลือหาญ ไปแยกบ้านแม่ลือ มาลีหมู่ที่1 เขียนโดย Super User 264
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ เส้นบ้านนายแก่น ชินวงศ์ บ้านโนนสะอาด หมู่6 เขียนโดย Super User 456
ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน เขียนโดย Super User 285