ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.หนองไฮ สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565 เขียนโดย Super User 360
ประกาศ อบต.หนองไฮ : เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาดและบ้านโนนผาสุข ม.6 และ ม.10 ต.หนองไฮ อำเภอเมือง จ.อุดรธานี เขียนโดย Super User 15
ประกาศราคกลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ เขียนโดย nid 243
ประกาศราคากลางแบบ บก. 01 ก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นจากสี่แยกบ้าน พ่อบุญ ลือหาญ ไปแยกบ้านแม่ลือ มาลีหมู่ที่1 เขียนโดย Super User 281
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ เส้นบ้านนายแก่น ชินวงศ์ บ้านโนนสะอาด หมู่6 เขียนโดย Super User 483
ประกาศราคากลาง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน เขียนโดย Super User 307
แบบ บก 01 โครงการรางระบายน้ำเส้นกลางหมู่บ้าน บ้านศณีสว่าง หมู่4 อบต.หนองไฮ เขียนโดย nid 346
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 488
ประกาศประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 295
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปกลุ่มบ้านนายวีระพงษ์ พร้าวหอม บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 402