ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 336
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 365
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเลื่อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 270
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน (จากบ้านนายอรุณ ไชยแก้ว ไปถนนเส้นอุดร-หนองแสง) บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 214
ประกาศราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นประปาไปโนนขมิ้น บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 312
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส (ป่าช้าลาดทอง) บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 290
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านหัวคูเชื่อมบ้านโนนสง่า) บ้านหัวคู หมู่ที่ 3 387
ประกาศ:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User 202
ประกาศ:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.12 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User 189
ประกาศ:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมทาง ม.16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User 129