ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากสามแยกบ้านนายทนุ ชัยกังถึงบ้านนายหอม แสนหล้า (ต่อเนื่อง) บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 248
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนางนวล แก้วจำลอง บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 352
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนายจำปา ศิริรักษ์ บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 375
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนายทองแดง ศรีจันทร์สา บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 386
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยภูตะวัน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 379
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าลานมันไปนาพ่อลอง เหลือล้น บ้านโนนผาสุข หมู่ที่ 10 430
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลุ่มบ้านแม่ทองหนัก คงไทย บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 351
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 407
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 425
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเลื่อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 331