ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.วังทอง ม.14 ด้วยวิธี (e-bidding) เขียนโดย Super User 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะซ่อมแซมทางฯ บ.ห้วยเจริญ ม.16 ด้วยวิธี (e-bidding) เขียนโดย Super User 358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นรอบหมู่บ้าน บ.ศรีสมพร ม.12 เขียนโดย Super User 189
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.2565 ถึง มิถุนายน 2565) เขียนโดย Super User 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / พ.ย.2565 เขียนโดย Super User 320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ธ.ค./2565 เขียนโดย Super User 259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ ม.ค.2565 เขียนโดย Super User 237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุควบคุมป้องกันโรคโควิด19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ ก.พ.2565 เขียนโดย Super User 311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาบ่อบาดาล(เป่าล้างบ่อ)บ.ดงมะกรูด ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /มี.ค.2565 เขียนโดย Super User 229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม บ้านห้วยเจริญ ม.16 (e-bidding) เม.ย.2565 เขียนโดย Super User 240