ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ ต.ค.2564 เขียนโดย Super User 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้าง ตชต.หนองไฮ (ต่อเนื่อง) บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าลานมันไปนาพ่อลอง เหลือล้น บ้านโนนผาสุข หมู่ที่ 10 249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยภูตะวัน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าลานมันไปนาพ่อลอง เหลือล้น บ้านโนนผาสุข หมู่ที่ 10 268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนายทองแดง ศรีจันทร์สา บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนายจำปา ศิริรักษ์ บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยกลุ่มบ้านนางนวล แก้วจำลอง บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากสามแยกบ้านนายทนุ ชัยกังถึงบ้านนายหอม แสนหล้า (ต่อเนื่อง) บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลุ่มบ้านแม่ทองหนัก คงไทย บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 199