ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปกลุ่มบ้านนายวีระพงษ์ พร้าวหอม บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังโรงเลื่อย บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน (จากบ้านนายอรุณ ไชยแก้ว ไปถนนเส้นอุดร-หนองแสง) บ้านศรีสมพร หมู่ที่ 12 179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นประปาไปโนนขมิ้น บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 371
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.14 (18 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 158
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.16 (23 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 148
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.12 (17 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 148
ตารางแสดงงบที่ได้รับจัดสรร ถนน คสล.ม.6 (16 ส.ค.65) เขียนโดย Super User 208