ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Super User 689
ขยายเวลาชำระภาษี 2563 เขียนโดย Super User 629
ประกาศขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ. 2564 เขียนโดย Super User 807
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 684
รายเงินเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 727
รายเงินเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 606
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2563 679
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 597
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 616
โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 642