ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนการจัดเก็บรายได้ 61 เขียนโดย Super User 521
โครงการสำรวจภาษีบำรุงท้อที่61-64 เขียนโดย Super User 506
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 631
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 519
โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 2562 542
รายงานจผลการใช้จ่ายตามงบประราณ ปี2561 ต.ค.60-30 ก.ย.61 เขียนโดย Super User 611
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 568
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2 ปี 2561 เขียนโดย Super User 608
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Super User 639
รายงานรายรับรายจ่าย ปี61 เขียนโดย Super User 488