ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 เขียนโดย Super User 538
งบแสดงฐานะทางการเงินปี60 เขียนโดย Super User 597
รายงานการรับ-จ่าย ปี60 เขียนโดย Super User 573
ราคากลางโครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่6 และหมู่ที่10 เขียนโดย Super User 583
ราคากลางโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 662
รายจ่ายในการดำเนินงานที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ปี2559 เขียนโดย Super User 616
รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ปี 2559 เขียนโดย Super User 599
รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ปี2559 เขียนโดย Super User 612
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User 588
รายงานการรับ-จ่าย ปี2559 เขียนโดย Super User 832