ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย Super User 727
รายงานรายรับรายจ่าย ปี61 เขียนโดย Super User 562
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 เขียนโดย Super User 620
งบแสดงฐานะทางการเงินปี60 เขียนโดย Super User 669
รายงานการรับ-จ่าย ปี60 เขียนโดย Super User 645
ราคากลางโครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบนถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่6 และหมู่ที่10 เขียนโดย Super User 655
ราคากลางโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เขียนโดย Super User 737
รายจ่ายในการดำเนินงานที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ปี2559 เขียนโดย Super User 775
รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม ปี 2559 เขียนโดย Super User 765
รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป ปี2559 เขียนโดย Super User 824