ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง)บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 576
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านห้วยสำราญเชื่อมบ้านศรีสว่าง(ต่อเนื่อง) บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 495
ประกาศราคากลางเหล็กเส้นบ้านห้วยสำราญเชื่อมบ้านศรีสว่าง(ต่อเนื่อง) บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 540
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดงทรายทองเชื่อมศรีสมพร (ต่อเนื่อง)บ้านดงทรายทอง หมู่ที่ 15 688
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบที่พักสงฆ์ปุญญาวาส (ป่าช้าลาดทอง) บ้านลาดทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 644
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหัวคูเชื่อมบ้านโนนสง่า ม.3 ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 531
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างมกราคม พ.ศ.2563 571
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดไตรมาส1 595
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม พ.ศ.2562 554
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม พ.ศ.2562 559