ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจากกองคลัง

หมวดหมู่รอง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังโรงเรียนถึงทางลงอ่างลำปลาค้าว บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 672
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการขุดลอก-ห้วยน้ำบุ้น-บ้านดงมะกรูด-หมู่ที่-7 เขียนโดย Super User 804
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 819
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 730
ประชาสัมพันธ์สัญญาก่อสร้าง 536
ประกาศผู้เสนอราคาชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นศาลาประชาคมหมู่บ้าน(เส้นกลางบ้าน) บ้านโคกลาด หมู่ที่ 8 683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการบูรณะซ่อมแซมทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน คลส.เดิม (เส้นกลางหมู่บ้าน) บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.จุดนานายหาร คงกะเรียน บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ 2 753
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(เส้นตะวันตกวัด) บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 5 638